Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny

Proč fotovoltaickou elektrárnu? Investice do fotovoltaických elektráren je v současnosti jednou z nejlepších voleb, která je zároveň dostupná každému. Nejde ani tak o vydělávání peněz na prodeji el. energie, ale naopak na ušetření nákladů za kupovanou el. energii. Na fotovoltaickou

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší

Solární kolektory

Solární kolektory

Solární kolektor je zařízení, které přeměňuje sluneční záření, dopadající na zemský povrch, na jiný druh energie, pro lidstvo lépe využitelný. Kolektor přeměňuje sluneční záření na tepelnou energii. Sluneční záření dopadá na absorbér kolektoru, který je spojen s trubkovým rozvodem kolektoru.