Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Podstatou zjednodušené bilanční metody je stanovení skutečně využitých zisků solární soustavy Qss,u na základě porovnání teoreticky využitelných tepelných zisků solárních kolektorů Qk,u a celkové potřeby tepla Qp,c, která má být kryta. Výpočtový postup zohledňuje specifika dané solární soustavy: orientace a sklon kolektorů, tepelné ztráty v dané aplikaci, tepelné ztráty solární soustavy, využitelnost tepelných zisků z kolektorů, atd.

Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav podle TNI 73 0302

http://oze.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/131-zjednodusena-bilance-solarniho-kolektoru

Návratnost solární tepelné soustavy

Výpočet návratnosti investice do solární tepelné soustavy vypočte prostou i diskontovanou dobu návratnosti na základě těchto parametrů: celkový využitý zisk soustavy, investiční náklady na soustavu, dotace, diskontní míra, cena energie a tempo jejího růstu, účinnost zdroje

http://oze.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/134-navratnost-solarni-tepelne-soustavy