Solární kolektory

Solární kolektor je zařízení, které přeměňuje sluneční záření, dopadající na zemský povrch, na jiný druh energie, pro lidstvo lépe využitelný.

Kolektor přeměňuje sluneční záření na tepelnou energii. Sluneční záření dopadá na absorbér kolektoru, který je spojen s trubkovým rozvodem kolektoru. Přenos energie je zajištěn prostřednictvím teplonosné kapaliny, která proudí mezi kolektorem a výměníkem tepla umístěném ve spotřebiči tepla, což je nejčastěji akumulační nádoba, zásobník teplé vody či bazén.Tyto kolektory jsou většinou umístěny na střeše rodinných domů, bytových domů, ale také na administrativních a průmyslových objektech.

Naše společnost je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace Instalatér solárních termických soustav,která je podmínkou pro přiznání dotace v programech :

Navrhujeme,projektujeme a instalujeme solární systémy firem :

Komponenty solárního systému

Solární ohřev vody s kompletní montáží na klíč EFEKTIV B 2.25

Typy solárních kolektorů

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Často kladené otázky - FAQ