Zvýhodnění při použití výrobků

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Podmínky pro přiznání podpory :

  • podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1,C.2,C.3 nebo C.4.
  • Je-li pro opatření použit zdroj tepla,solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a vydaným environmentálním prohlášením typu III,je tato instalace zvýhodněna částkou 2.000,- Kč,v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti C.6 nezvyšuje
  • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou