Zdroje tepla

podoblast C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podporu nelze poskytnou na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15.7.2015 (včetně),které mohou získat podporu v rámci Operačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácnosti (kotlíkové dotace)

Podmínky pro přiznání podpory :

  • na opatření v podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením o oblasti A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří,zateplením obvodových stěn,střechy,stropu,podlahy)
  • na opatření z podoblasti C.2 je možno žádat pouze pro rodinné domy,jejichž měrná roční spotřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m2.rok-1.
  • Podporována je výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3.emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje
  • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systémy s tepelným čerpadlem
  • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy

 

Podporované typy zdrojů :

Podoblast podpory

Typ zdroje

C.1

C.2

C 1.1

C 2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50.000

40.000

C 1.2

C 2.2

Kotel na biomasu se samočninnou dodávkou paliva

100.000

80.000

C 1.3

C 2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50.000

40.000

C 1.4

C 2.4

Krbová kamna nebo vlažka na biomasu s teplovod- ním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50.000

40.000

C 1.5

C 2.5

Tepelné čerpadlo voda – voda

100.000

80.000

C 1.6

C 2.6

Tepelné čerpadlo země – voda

100.000

80.000

C 1.7

C 2.7

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

75.000

60.000

C 1.8

C 2.8

Plynový kondenzační kotel

18.000

15.000

C 1.9

C 2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem

40.000

30.000