Teplo z odpadní vody

Podoblast podpory C.7 – Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podmínky pro přiznání podpory :

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5.000,- Kč na jeden decentrální systém,popř. Napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního.Max však 15.000,- Kč na jeden dům.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30%.Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací IPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření :

  • objemový průtok min.8 litrů/minuta
  • teplota studené vody min. 80C
  • teplota okolí v rozmrazu 18-250C
  • teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max.390C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.