Nucené větrání

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podmínky pro přiznání podpory :

  • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů
  • minimální podporovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %
  • dosažení požadované max.průvzdušnosto obálky budovy n50 menší než 2,5 l.h-1,musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy,který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracovám dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY – METODICKÉ POKYNY

 

Podporované typy systémů :

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory (Kč)

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100.000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

70.000