Kdo může žádat o dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů, kteří splní následující podmínky :

  • Směrnice o Ekodesignu

Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů

  • Povinná spolupráce s odborníkem

Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní instalatéři

  • Dodatečné podmínky pro neúsporné domy

U domů s horší energetickou třídou než C je nutné realizovat dodatečná mikro-energetická opatření. Jejich seznam uvádíme v bodu Nesplňuje Váš dům ani energetickou účinnost C

  • Zpětné čerpání dotace

O dotaci je možno požádat zpětně, uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15.července 2015. Proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o jejich úhradě.

  • Peníze také na projekt a na stavební práce

Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započitávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

  • Konkrétní podmínky stanoví kraje

Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.