Kolik peněz je možno získat?

Výše dotace Účel dotace
70% způsobilých výdajů Realizace kotle spalující pouze uhlí
75% způsobilých výdajů Realizace kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
80% způsobilých výdajů Realizace obnovitelného zdroje energie (OZE) – tepelného čerpadla, nebo kotle pouze na biomasu

Výše dotace se navyšuje o 5 procentních bodů v obcích, jež jsou označeny jako prioritní území. Obecně vzato jde o všechny ty, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z emisních limitů.

Výdaje na mikro-energetická opatření mohou tvořit maximálně 20.000,- Kč z akceptovatelných 150.000,- Kč nákladů.

Za způsobilé výdaje se považují především náklady na stavební práce, pořízení nového zdroje vytápění, realizaci mikro-energetických opatření,stavební práce, náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo na služby energetického specialisty s potvrzením vhodnosti mikro-energetických opatření.