Co jsou kotlíkové dotace?

V některých částech České republiky je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na čemž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem bojovat příspěvkem na nákup nového kotle částkou ve výši 70 – 85% z jeho pořizovací ceny.

Pro získání dotace na kotel je nutné splnit podmínky popsané v dalších bodech. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.