Dodatečné podmínky

U elektrických tepelných čerpadel je prvotním předpokladem pro schválení dotace plnění normy ČSN EN 14 511 – tedy následujících parametrů :

technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

Země – voda

BO/W35

4,3

Vzduch – voda

A2/W35

3,1

Voda – voda

W10/W35

5,1

 

U plynových tepelných čerpadel je nutné plnění normy ČSN EN 12 309 – 2 a dosahování následujících tepelných charakteristik :

technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

Země – voda

BO/W35

1,3

Vzduch – voda

A2/W35

1,3

Voda – voda

W10/W35

1,3

 

Ve všech případech je nutné plnit normy definované ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.