Co je třeba předložit pro získání dotace?

Tuto otázku není možno v současné době přesně zodpovědět,neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla.Ve všech koutech republiky bude nutné předložit :

  • žádost o poskytnutí dotace
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • dokumenty o stávajícím kotli – fotodokumentaci stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso,informace o typu kotle,použitém materiálu,výkonu a prohlášení o jeho funkčnosti a použitých palivech
  • písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li jich více)
  • písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je odlišný od vlastníka nemovitosti)
  • další přílohy dle požadavků kraje