Fotovoltaika

Investice do fotovoltaických elektráren je v současnosti jednou z nejlepších voleb, která je zároveň dostupná každému. Nejde ani tak o vydělávání peněz na prodeji el. energie, ale naopak na ušetření nákladů za kupovanou el. energii.

Stát přispěje na solární panely na střechách. Dotace bude až 150 tisíc…

Naše společnost je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů, která je podmínkou pro přiznání dotace v programech :

Navrhujeme, projektujeme a instalujeme fotovoltaické systémy firem :

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Často kladené otázky - FAQ

    Princip fotovoltaického článku:

    Fotovoltaický (sluneční, solární) článek je v podstatě polovodičová dioda. Jeho základem je tenká křemíková destička s vodivostí typu P. Na ní se při výrobě vytvoří tenká vrstva polovodiče typu N, obě vrstvy jsou odděleny tzv. přechodem P-N. Osvětlením článku vznikne v polovodiči vnitřní fotoelektrický jev a v polovodiči se z krystalové mřížky začnou uvolňovat záporné elektrony. Na přechodu P-N se vytvoří elektrické napětí, které dosahuje u křemíkových článků velikosti zhruba 0,5 V. Energie dopadajícího světla se v článku mění na elektrickou energii. Připojíme-li k článku pomocí vodičů spotřebič (například miniaturní elektromotorek), začnou se kladné a záporné náboje vyrovnávat a obvodem začne procházet elektrický proud. Je-li třeba větší napětí nebo proud, zapojují se jednotlivé články sériově či paralelně a sestavují se z nich fotovoltaické panely.

    Fotony musí mít dostatečnou energii:

    Fotony jsou částice záření, jejich energie závisí na vlnové délce. Čím kratší je vlnová délka záření, tím větší energii mají jeho fotony. Aby se z krystalové mřížky křemíku uvolňovaly elektrony, musí mít fotony záření energii aspoň 1,12 eV. Této energii odpovídá tzv. mezní vlnová délka asi 1 105 nm – a to je infračervené záření. Fotony záření s kratší vlnovou délkou (např. fotony viditelného světla) mají dostatek energie a elektrony mohou z mřížky uvolnit. Záření s větší vlnovou délkou (např. mikrovlny) fotovoltaický jev nevyvolají. Pokud je vlnová délka záření malá (fotony mají velkou energii), dochází k ohřevu a ztrátám.