Instalace obnovitelných zdrojů zvyšuje šanci na získání dotace

Při hodnocení projektů dostanou přednost ty záměry, které zajišťují nejmenší emise CO2 a nejmenší znečištění ovzduší. Záměry instalace zařízení, která využívají obnovitelných zdrojů energie získají při hodnocení projektů zvláštní bodové ohodnocení navíc. Týká se to například instalace tepelných čerpadel, instalace solárních panelů na ohřev vody nebo instalace výroben elektřiny z OZE. Zahrnutí obnovitelných zdrojů do žádosti o dotaci tedy zvýší Vaši šanci na její získání.