Na jaká opatření mohou firmy z OPPIKu žádat?

Program úspory energie je zaměřen na snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru v České republice. Z programu je možno čerpat dotaci na následující opatření nebo kombinaci opatření, které se týkají úprav nebo rekonstrukcí podnikatelských budov a celých průmyslových areálů v majetku žadatele

  • rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny,plynu a tepla za účelem zvýšení účinnosti

  • snižování energetické náročnosti a zvyšování účinnosti výrobních procesů

  • instalace kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla

  • instalace obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu

  • zavádění nebo modernizace systémů měření a regulace

  • zateplení vnějších plášťů budov,výměna oken,dveří

  • modernizace osvětlení budov a průmyslových areálů

  • využití odpadního tepla ve výrobních procesech