Na jaké odvětví a regiony se dotace vztahuje?

Program Úspory energie v rámci operačního programu OPPIK jsou určeny malým, středním i velkým podnikům a zemědělským podnikům, které mají oprávnění podnikat na území ČR. Podpora se vztahuje na opatření realizována na území ČR mimo území hlavního města Prahy. Rozhodující pro přiznání podpory není sídlo firmy, ale místo realizace opatření.

Podporu nemohou získat komerční turistická zařízení, hotely, lázně, volnočasová zařízení a restaurace, které jsou podporované z jiných operačních programů.