Kdo může žádat o dotaci a v jaké výši?

Pro financování obnovitelných zdrojů je určen program Úspory energií,ze kterého můžete čerpat pro firmu minimálně 0,5 mil.Kč a maximálně 250 mil.Kč.Podíl výše podpory na pořizovací ceně zařízení se liší podle velikosti daného podniku měřené počtem zaměstnanců.

  • 50 % výše podpory může získat tzv.malý podnik s počtem zaměstnanců menším než 49 a obratem do 10 mil.EUR
  • 40 % výše podpory může získat tzv.střední podnik s počtem zaměstnanců mezi 50 a 249,obratem do 50 mil.EUR a majetkem dle rozvahy do 43 mil. EUR
  • 30 % výše podpory může získat tzv.velký podnik s počtem zaměstnanců 250 a více a obratem nad 50 mil.EUR