Dotace pro firmy

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Otevřená výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 1. 2018 (7:00) do 30. 4. 2018 (23:59:59).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 300 tis. – 100 mil. Kč
 • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Na základě studie se budete moci rozhodnout, zda má pro Vaši firmu smysl pokračovat směrem k podání předběžné a plné žádosti o dotaci a vynakládat další prostředky za projekty a studie.

Po odeslání formuláře se s Vámi do 3 pracovních dní spojíme, abychom zjistili doplňující údaje a případně se dohodli s Vámi domluvili na dalším postupu, např.na termínu osobní schůzky v místě Vaší firmy. Odeslání formuláře je nezávazné a neznamená automatickou objednávku našich služeb.

Často kladené otázky - FAQ