Dotace pro firmy

Domácnosti mohou o dotaci na pořízení solárních panelů žádat z programu Nová zelená úsporám, ze kterého mohou jednorázově získat až 105.000,- Kč nebo z programu Kotlíková dotace, kde lze získat až 127.500,- Kč na kotel.

Podnikatelům jsou určeny peníze z evropských fondů. Jde konkrétně o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zkráceně OPPIK. Maximální výše podpory může činit až 50% pořizovací ceny zařízení a žádat lze o podporu v rozmezí 500.000,- Kč až 250 mil.Kč.

Program OPPIK – Úspory energií je pro Vaši firmu efektivním nástrojem za výhodných podmínek získat kvalitní technologie, které firmě ušetří nezanedbatelné provozní náklady. Udělejte první krok pro získání dotace. Vypracujeme pro Váš podnik studii, která bude obsahovat :

  • studii proveditelnosti a technický návrh vhodných opatření
  • rozpočet na pořízení technologií a instalační práce
  • rozpočet projekčních prací a nezbytných studií
  • ekonomickou rozvahu,výpočet návratnosti
  • návrh vhodných způsobů financování

Na základě studie se budete moci rozhodnout, zda má pro Vaši firmu smysl pokračovat směrem k podání předběžné a plné žádosti o dotaci a vynakládat další prostředky za projekty a studie.

Po odeslání formuláře se s Vámi do 3 pracovních dní spojíme, abychom zjistili doplňující údaje a případně se dohodli s Vámi domluvili na dalším postupu, např.na termínu osobní schůzky v místě Vaší firmy. Odeslání formuláře je nezávazné a neznamená automatickou objednávku našich služeb.

Často kladené otázky - FAQ