Výzva č.37 – Energetické úspory v bytových domech

IROP- INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – VÝZVA BYTOVÉ DOMY

Platnost:

Do 31. 11. 2017

Podporované aktivity:

  • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění
  • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Výše dotace:

  • Pro projekty, jejichž součástí je zateplení obvodových konstrukcí 40%
  • Pro ostatní typy projektů 30%
  • Min. 300 000 Kč vč. DPH
  • Max. 90 000 000 Kč vč. DPH