Výše podpory

Zvýšená hladina podpory ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů pro projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí anebo výměnu výplní otvorů,ve kterých je dosaženo následujících parametrů :

– úspora celkové dodané energie min.40%

– dosažení kvalifikační třídy celkové dodané energie B nebo A

– splnění požadavků nákladové optimální úrovně podle písm.a) nebo b) odst.2,§ 6,vyhl.č.78/2013 Sb.,o energetické náročnosti budov

Hladina podpory ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů pro ostatní typy projektů :

– projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí anebo výměny výplní otvorů,které dosahují min.30% úspory celkové dodané energie, kvalifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,splňují požadavky nákladově optimální úrovně podle písm.a) nebo b) odst.2,§ 6,vyhl.č. 78/2013 Sb.,o energetické náročnosti budov

– projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí anebo výměnu výplní otvorů,které dosahují min.20% úspory celkové dodané energie a zároveň jednotlivé zateplované konstrukce,nebo měněné výplně otvorů dosahující hodnoty součinitele prostupu tepla ve výši 0,95 násobku doporučené hodnoty

– projekty zaměřené pouze na instalaci podporovaných technologií

– projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí anebo výměnu výplní otvorů domů,které jsou kulturní památkou,nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně

Výše celkových způsobilých výdajů :

Minimální výše celkových způsobilých výdajů : 300 000 Kč

Maximální výše celkových výdajů : 90 000 000 Kč

Nákladově optimální úroveň a dosažená kvalifikační třída celkové dodané energie

Průkaz energetické náročnosti budov – část „Závěrečná hodnocení energetického specialisty :

 

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončení budovy
Splňuje požadavek podle §6,odst.2,písm.a)

NE

Splňuje požadavek podle §6,odst.2,písm.b)

NE

Splňuje požadavek podle §6,odst.2,písm.c)

ANO

Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodávanou energii

C