Podporované aktivity

  • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení,výměna výplní otvorů)
  • výměna hlavního zdroje tepla
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
  • instalace fotovoltaického systému
  • instalace solárních termických systémů
  • instalace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

UPOZORNĚNÍ

  • realizace projektu nesmí být zahájená (výběrové řízení na dodavatele nesmí být vyhlášeno) před podáním žádosti o podporu
  • etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční
  • doporučení konzultovat záměr s Centrem pro regionální rozvoj České republiky