Pro koho je podpora určená?

– vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;
– společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“);
– bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.