Pro koho je podpora určená?

  • podpora určená pro bytové domy mimo území hl.m.Prahy
  • bytový dům – stavba pro bydlení,která obsahuje min.4 nebo více bytů a ve které je více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určená (ve sporných případech je rozhodující stanovisko příslušného stavebního úřadu)
  • oprávněným žadatelem je společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících