Tepelná čerpadla FAQ

CO JE TO TOPNÝ FAKTOR?

Výkon tepelného čerpadla je dán součtem energie odebrané z okolního prostředí a elektrické energie dodané pro pohon kompresoru. Rozdíl mezi energií dodanou a získanou udává takzvaný topný faktor. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje v poměru mezi dvěma a půl až čtyřmi jednotkami získané energie ku jedné dodané. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Kde se tedy vzal poměr jedna ku třem? Pro lepší porovnání se uvádí u jednotlivých čerpadel průměrný topný faktor. A to je právě ona trojka. V teplém létě bývá topný faktor vyšší. Vodu tak ohříváme velmi levně. Naopak během mrazivých dnů se zhoršuje a například u některých čerpadel dosahuje poměru jedna ku dvěma.

Při vysokých mrazech kolem mínus dvaceti stupňů vytápění zajišťuje náhradním zdroj, zpravidla elektrokotel, který bývá součástí čerpadla. Období, kdy se topí pouze elektrokotlem ale bývá v České republice velmi krátké, počítá se pouze na dny a na celkových nákladech se podílí jen jednou desetinou. Navíc i v tomto období člověk využívá zvýhodněné sazby elektrické energie.

CO JE TO BIVALENTNÍ ZDROJ?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá obnovitelnou energii okolního vzduchu. Při nižších venkovních teplotách topný výkon klesá, proto je vhodné doplnit tepelné čerpadlo druhým zdrojem tepla (např. elektrokotel).

JAK POŽÁDAT O ZVÝHODNĚNOU SAZBU ELEKTRICKÉ ENERGIE?

O sazbu pro vytápění TČ můžete požádat na PRE nebo ČEZu, kde obdržíte potřebné formuláře (lze stáhnout i z jejich webů). Majitelé tepelných čerpadel odebírají elektřinu podle cenově výhodné sazby Komfort TČ 22 (dříve D 55 nebo D 56), kdy mají energii k dispozici dvaadvacet hodin denně za nízký tarif. Také vysoký tarif (zbylé dvě hodiny denně) je zde mnohem levnější.

JAKÁ JE ŽIVOTNOST TEPELNÝCH ČERPADEL?

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor. Ten je zároveň nejvíce namáhanou částí a jeho životnost se udává kolem 15 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Obecně životnost tepelného čerpadla závisí na místních klimatických a provozních podmínkách a kvalitě provedené instalace.

HODÍ SE TEPELNÉ ČERPADLO PRO MŮJ OTOPNÝ SYSTÉM?

Tepelná čerpadla potřebují pro svoji optimální činnost pracovat s teplotou v otopném systému do 55°C. Velmi dobré je jejich spojení s podlahovým vytápěním. U radiátorového vytápění odborníci (projektanti topení) doporučují teplotní spád 50/40°C. Pro podlahové vytápění je teplotní spád topné vody mnohdy nižší a to i 30/25°C. Máte stávající otopný systém (např. radiátory a elektrický kotel – plynový kotel) a potřebujete se ujistit, zda při instalaci tepelného čerpadla bude doma tepelná pohoda a jaké budou náklady na energie?

Zákazníkům doporučujeme následující test:

  • pro zkoušku nastavte zdroj tepla na 50 max. 55°C

  • nastavte prostorový regulátor na denní teplotu např. 23°C

  • nastavte prostorový termostat na noční teplotu o jeden stupeň níže tedy 22°C

Poznámka: Větší útlum není u zdroje tepla, který kryje tepelné ztráty a nemá značnou tepelnou výkonovou rezervu žádoucí. Výsledkem je vyšší spotřeby energie na vytápění při nižší tepelné pohodě především z rána.

JAKÝ VÝKON MÁ MÍT MÉ TEPELNÉ ČERPADLO? JAK JEJ VYPOČÍTÁM?

Tepelná čerpadla se navrhují dle tzv. tepelných ztrát. Tepelné ztráty (potřeba tepla) objektu se mění s venkovní teplotou. Projektanti otopných systému počítají tabulkově tepelné ztráty dle oblasti (například Brno má výpočtovou oblast -12 °C, ale Žďár má už výpočtovou oblast -15 °C). Ten stejný rodinný dům může mít v jiné oblasti jiné tepelné ztráty, tzn. potřebuje jinak výkonné tepelné čerpadlo. Vypočítané tepelné ztráty, tedy předpokládaná spotřeba energie, závisí však i na požadavku investora na vnitřní teplotu v objektu. Je nutné si uvědomit, že každý stupeň navíc představuje 6 % výkonu zdroje. Doporučujeme projektanta seznámit s Vámi požadovanými teplotami v jednotlivých místnostech, jelikož tabulkově stanovené výpočtové teploty v obytných místnostech jsou pouze 20 °C.

Ve výkonu tepelného čerpadla je vhodné zohlednit, zda bude předehřívat i teplou užitkovou vodu či natápět venkovní nebo vnitřní bazén. Tepelná čerpadla by měla dimenzovat zkušená osoba (například projektant topení).

ZÁSOBNÍK NA UŽITKOVOU VODU? JAKÝ MÁ MÍT OBJEM?

V této oblasti se velmi těžko radí. Záleží to na daných požadavcích obyvatel domu. Někomu stačí 15 l teplé vody na osprchování a někomu nestačí 200l zásobník. Z praxe můžeme poradit to, že dvousetlitrový zásobník pro čtyřčlennou s hospodárným nakládáním teplé vody postačuje. Máte-li však vyšší požadavky, doporučujeme použití 300l zásobníku. Větší objem zásobníku umožní ohřev užitkové vody na nižší teplotu místo 55 °C např. 48 °C. Tím, že dáte zásobník většího objemu 300 l místo 200 l, tak docílíte menších nákladů na samotný ohřev užitkové vody. Dále si tímto řešením otvíráte cestu k maximálnímu využití např. budoucího solárního nebo fotovoltaického systému.

KAM BY BYLO VHODNÉ UMÍSTIT VENKOVNÍ VÝPARNÍK? EXISTUJÍ OMEZENÍ?

Výparníky vzduchových tepelných čerpadel by měly být umístěny u stěn, nikoliv na volném prostranství, kde dochází k jejich nadměrnému ofukování venkovním vzduchem nebo zavátí sněhem. Vzhledem k velkému množství vody, vznikající při odmrazování lamel (kondenzátu) nedoporučujeme dávat výparníky na balkony, střechy a do blízkosti cest a chodníků.Vhodnější je umístění výparníků k jižním stranám a blízko k vnitřní části tepelného čerpadla. Dále je zapotřebí dbát na dodržení hladiny hluku vzhledem k sousednímu pozemku – domu.

Proto zkuste najít vhodné místo a požadujte od prodejce protokol o hladině hluku (protokol o hlučnosti venkovního výparníku).

NA JAKOU TEPELNOU POHODU CHCI VLASTNĚ VYTÁPĚT MŮJ DŮM?

Vám investorům je jasné, že teplota v místnostech pro bydlení by měla být 22 až 23 °C. Jenže háček je v tom, že výpočet tepelných ztrát je obyčejně vypočítán podle normy. Norma předpokládá s tepelnou pohodou v obytných místnostech 20 °C. Pokud vyžadujeme jeden stupeň tepelné pohody nad rámec vypočítané, tak to znamenám +6% energií navíc. V praxi to znamená to, že dům s vypočítanou tepelnou ztrátou podle normy má tepelné ztráty např. 10kW a ve skutečnosti to může být i 12 kW. Stačí jen vytápět dům na tepelnou pohodu 23 °C místo 20 °C, jak se počítá podle normy.

Doporučujeme před samotným zahájením výpočtu tepelných ztrát s projektantem odsouhlasit a definovat tepelnou pohodu v jednotlivých místnostech.

S JAKÝM TEPELNÝM ČERPADLEM UŠETŘÍM NA PROVOZU NEJVÍCE?

Pomineme-li typ tepelného čerpadla, tak rozhodně to bude tepelné čerpadlo s řízeným výkonem. Co to v praxi znamená? Tepelné čerpadlo je vybaveno frekvenčním měničem, který řídí otáčky chladícího kompresoru, tím pádem samotný tepelný výkon tepelného čerpadla. Tento typ tepelného čerpadla umí pracovat přesně podle žádané spotřeby tepelné zátěže domu.

JAK REGULOVAT TOPENÍ V DOMĚ PŘI ZACHOVÁNÍ TEPELNÉ POHODY S MINIMÁLNÍMI NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ?

Vytápění domu je možné srovnat s provozem auta na dálnici (pokud je průjezdná). Čím plynulejší udržujete jízdu, tím šetříte jak samotné auto, tak náklady na naftu nebo benzín. Pokud provozujete tepelné čerpadlo pro vytápění domu a máte nastavenou regulaci tak, že pro noční útlum máte teplotu v domě sníženou o 5 °C nebo dokonce zdroj tepla na noc vypínáte, pak se probouzíte do chladného domu a tepelná pohoda je docílena až v dopoledních hodinách. Tepelné čerpadlo jede stále a dosáhnete zvýšení provozních nákladů až o 30%. Toto tvrzení však nemusí platit u nízko energetických domů ( tepelné ztráty 3 až 5 kW ).